Pagina 1 van 1

# Philippus Breuker - Het landschap van de Friese klei 800 - 1800

Geplaatst: 21 Mei 2018, 14:51
door Dettie
Dit boek is een landschapsbiografie over de periode 800 - 1800. De keuze voor dit tijdperk wordt in de inleiding duidelijk uitgelegd: rond 800 worden land en water in toenemende mate afhankelijk van menselijk handelen en rond 1800 breekt een nieuwe tijd aan (industrialisatie) waardoor er meer landbouw plaats vindt hetgeen invloed heeft op het landschap.

Lees verder http://www.leestafel.info/phillipus-breuker

Evert van der Veen